Bleper's LUK

Międzynarodowy Champion Piękności - CIB
Międzynarodowy Champion Wystawowy - CIE
Champion Polski
Champion Rosji
Zwycięzca Europy
Zwycięzca Klubu Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
KPP II
Dysplazja HD A