FAMA Hazba

  Międzynarodowy Champion Piękności
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski

1 x Dyplom I stopnia z Konkursu Posokowców
1 x Dyplom III stopnia z Konkursu Posokowców